top of page

Postnatale zorg

De kraamtijd

Omdat thuiskomen een hele aanpassing is, kom ik na je ontslag uit het ziekenhuis snel langs. Of je nu de dag van de bevalling al naar huis gaat (ambulant) of één van de dagen daarna. Ik kom dagelijks langs tot en met de vijfde dag na de bevalling. Ook al gaat alles goed, toch raad ik deze opvolging aan. De eerste dagen thuis is immers een medische opvolging noodzakelijk.

Hoe aanvragen?

Om deze overgang naadloos te laten verlopen, maak ik graag al kennis tijdens de zwangerschap. Dit kan door prenataal een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Hoe de geboorte van je kindje melden?

Een geboorte melden dat doe je binnen de 24u na de geboorte. Je kan mij 7/7 bereiken, wel liefst tussen 9-17u het goede nieuws doorbellen. 

Hoe vaak kom ik aan huis?

Ik kan al langskomen vanaf de dag van thuiskomst. De eerste 5 dagen na de geboorte kom ik dagelijks aan huis, ook in het weekend of op een feestdag. Nadien plan ik de volgende huisbezoeken samen met je in, afhankelijk van jullie situatie. Na die vijf dagen betaalt de mutualiteit nog 6 huisbezoeken terug, tot jouw kindje 1 jaar oud is. Op doktersvoorschrift kunnen er extra bezoeken ingepland worden indien nodig.

 

 

Hoe verloopt een huisbezoek?

De nazorgen omvatten in de eerste plaats een volledige medische controle van moeder en kind. Bij de pas bevallen mama controleer ik de bloeddruk, het bloedverlies, de baarmoeder, de opstart van de borstvoeding, de zorgen na een eventuele keizersnede... De baby wordt dagelijks gewogen, ik controleer zijn kleur, temperatuur en naveltje. Doe een hielprik indien nodig en voer de nodige andere onderzoeken uit. Daarnaast ben ik er ook voor de niet-medische kant van je kraamtijd. Ik help jullie te landen in het kraamnest, stel gerust, troost en luister. Er staat geen vast tijdsduur op een huisbezoek, ik neem tijd voor jou, de tijd die nodig is.

 

 

Kom je graag sneller naar huis? 

Onderzoek heeft aangetoond dat het veilig is 6u na de bevalling naar huis te gaan, mits opvolging van een vroedvrouw bij je thuis. Uiteraard zijn er variaties mogelijk. Je kan na 6u naar huis, na 1 of 2 nachten,… waar jij je comfortabel bij voelt. Wil je graag het ziekenhuis sneller verlaten dan het standaard verblijf, laat het dan weten aan je gynaecoloog en aan mij.

Nazorgen tot je kindje één jaar oud is

Je baby is thuis na een opname op neonatologie. Je hebt een borstontsteking. Je wilt terug aan de slag op het werk en je zou graag verder borstvoeding geven en afkolven. Je wilt overschakelen op andere voeding of op vaste voeding. Je hebt vragen over het slaapgedrag van je baby. Ook in al deze gevallen kan je een beroep doen op mij.

Borstvoedingsadvies

In juni 2023 behaalde ik het diploma Lactatiekunde aan de hogeschool UCLL in Genk.

Maar wat is dit nu?

In omstandigheden waarbij de borstvoeding niet volgens plan verloopt of uitdagend is, kan een lactatiekundige met haar specialistische kennis en doorgedreven expertise hulp bieden. Het postgraduaat lactatiekunde biedt een ruime verbreding en verdieping op de begeleiding van een moeder-kinddyade tijdens de borstvoedingsperiode.  

Begeleiding op maat is een van de pijlers voor het slagen van borstvoeding.

Mobiel

+32 (0)474 47 61 08

Email 

Afspraak

bottom of page